L'acció política de l'Arc llatí

El potencial d'Arc Llatí fa que sigui un interlocutor privilegiat per a les Institucions de la Unió Europea, on la xarxa treballa perquè es tengui en compte la perspectiva mediterrània i local en la preparació de les polítiques i de les normatives. L'associació d'aquesta manera defensa els interessos i les necessitats del seu territori i dels seus ciutadans.

La xarxa estableix relacions institucionals i accions de cooperació descentralitzada, pública entre els seus socis i altres ens locals dels altres països del Mediterrani, amb l'objectiu principal de reforçar les seves capacitats en l'àmbit de les seves competències. En paral·lel a el treball que desenvolupa amb els seus socis, Arc Llatí participa a fòrums i manté una cooperació activa amb diferents xarxes i ens locals euro-mediterranis i amb les Institucions Europees. Molt important en aquest sentit la participació de l'Associació a consultacions europees, als diàlegs estructurats amb les Associacions territorials i amb moltes plataformes per a l'intercanvi d'informacions i bones pràctiques.

La xarxa valora i reforça les capacitats dels seus socis, ajudant-los a internacionalitzar les seves estratègies i accions, en funció d'objectius comuns. Una de les prioritats de la xarxa, basant-se en la mobilització dels actors socis-econòmics i del principi de subsidiarietat, és la definició d'una estratègia integrada de desenvolupament i d'ordenament de l'espai d'Arc Llatí. L'organització i els seus socis, conscients de la seva posició estratègica a l'àrea mediterrània, obren un espai de cooperació europea i descentrada amb països de les altres ribes del Mare Nostrum.

Declaració Política - Ocupació i Participació Juvenil com a Vectors de Desenvolupament Territorial i de Cohesió a la Mediterrània

L'Assemblea General d'Arc Llatí, reunida a Barcelona el 6 de Juliol de 2017, ha centrat un dels seus debats sobre l’Ocupació i la participació juvenil com a vectors de desenvolupament territorial i de cohesió a la Mediterrània.

2015 Assemblea General de Mantova


Ir a la página 2
Página 1
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, tra cui quelli di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
OK