L’Arc Llatí - espai de cooperació tècnica i política

La xarxa Arc Llatí neix sobre la base de l'experiència de cooperació territorial acumulada durant la dècada dels 90,consituint-se oficialment com a associació el 2002. 

S’ubica en l'espai euromediterrani nord-occidental, conformant una macro-regió que comparteix una sèrie de característiques culturals, històriques, soci-econòmiques, geogràfiques-climàtiques i ambientals comunes i que constitueixen la seva especificitat i identitat en el context europeu. 

L’Arc Llatí, com a espai de cooperació política i tècnica, està format per governs locals mediterranis intermedis. Actualment els seus socis són Diputacions i Consells Insulars espanyols, Consells departamentals francesos i Províncies i ciutats metropolitanes italianes, que representen el 10% de la població i del territori de la Unió Europea.

L'associació posa a disposició un espai en el qual les comunitats territorials poden elaborar accions integrades en diferents àmbits estratègics amb l'objectiu de potenciar la cohesió econòmica i social dels seus territoris. 

Per què cooperem?

L’Arc Llatí es configura en aquest marc com un espai on treballar en conjunt les necessitats del món local, sovint desconegudes i poc considerades tant en l'àmbit europeu com en el nacional i regional. 

L’Arc Llatí, té com a objectiu crear un espai de cooperació política entre administracions de segon nivell articulant un discurs coherent i comú en l'espai de la Mediterrània, perquè Europa no deixi de mirar al sud i incorpori la perspectiva mediterrània i local en la formulació de les seves polítiques.

Les administracions que s'adhereixen a l’Arc Llatí s'incorporen a una plataforma que permet potenciar les seves capacitats i internacionalitzar la seva acció i estratègies a favor d'uns objectius comuns prèviament definits. 

L'Associació permet als seus membres definir iniciatives conjuntes (de comunicació, d'incidència política i accions pilot) necessàries per al desenvolupament d'aquest euro-territori, i que ens permeten tenir un major impacte.

Els nostres objectius

Els principals objectius de l'Arc Llatí són:

1.            Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d'ordenació de l'espai Arc Llatí, incloent i mobilitzant als actors socioeconòmics, amb una perspectiva de baix  a dalt

2.            Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més significatius del desenvolupament del territori

3.            Treballar projectes i iniciatives conjuntes

4.            Defensar els interessos i necessitats d'aquests territoris enfront de les institucions comunitàries i nacionals

5.            Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud de la Mediterrània

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, tra cui quelli di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
OK