YOUNG EMPLOYMED

Líder

Diputación de Jaén,

Socis

Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona, Diputación de Sevilla

Període: 2015-2016

Pressupost total 26.500 euro

Co-finançament Arc Llatí: 17.000 euro

Contacte: acastillo@dipujaen.es

 


Ocupació juvenil a la Mediterrània

El projecte

Davant les greus xifres de desocupació juvenil als nostres territoris, és prioritari desenvolupar polítiques locals que promoguin la qualificació i l'ocupació de la nostra joventut, facilitant-los el seu accés al nostre sector productiu local. Amb aquest objectiu, proposem la creació d'equips de treball entre administracions i empreses locals que permetin adaptar la seva formació al sector empresarial local, afavorir la inserció laboral, així com oferir a la nostra joventut pràctiques en empreses d'altres països mediterranis per iniciar i/o ampliar la seva experiència i coneixement de mercats i cultures empresarials diverses, que puguin aplicar posteriorment en el seu context local aportant noves iniciatives i solucions, tant en el seu vessant d'autoocupació com de treball per compte d'altres.

Els objectius

L'objectiu del projecte és dissenyar i implementar estratègies locals per a l'ocupació juvenil al territori de l'Arc Llatí, la formació i la mobilitat internacional.

NOTÍCIES

YoungEmployMed: Ocupació Juvenil en el marc Financer UE 2014-2020

La Diputació de Jaén va organitzar el 24 de novembre a Jaén el Seminari “Oportunitats d'Ocupació Juvenil en el nou marc financer 2014-2020 de la Unió Europea”.

Fomentar l’emprenedoria i l'ocupació dels joves a la Mediterrània

La creació d'ocupació per als joves i l’emprenedoria són eixos importants en l'estratègia de l’Arc Llatí i dels seus socis. En aquesta línia, l’Arc Llatí va presentar el passat mes d'agost una proposta de projecte sobre aquesta temàtica: “Mediterranean Exchange for Young Entrepreneurs – (Med-EYE)” que té com a objectiu compartir experiències, establir xarxes de contacte i crear noves oportunitats de negoci, i alhora d'ocupació, al territori.
NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS

DOCUMENTS

Estudi sobre Experiències d'Ocupació Juvenil Finançades per la UE

Seminari Final del Projecte Local- EEI a Tarragona, del projecte pilot al programa europeu

El passat 1 d'octubre els socis del projecte Local EEI -Lluita contra Espècies Exòtiques Invasores en les Entitats Locals-, s'han trobat a Tarragona en el marc del Seminari final del projecte.
TOTS ELS DOCUMENTS