UNESCO- Paisatge i Patrimoni al Med

Líder

Provincia di Alessandria

Socis

Consell de Mallorca, Provincia di Salerno, Provincia della Spezia, Consell General de l'Aude, Diputació de Tarragona

2010 - 2011

Pressupost: 79.775 euros
Cofinançament de l’Arc Llatí: 39.887,50 euros

Contacte: www.unesco-med.eu


UNESCO-Paisatge i patrimoni a la Mediterrània

El projecte

El projecte promou iniciatives innovadores que reforcin les identitats del Mediterrani i les peculiaritats culturals enfront de la globalització econòmica i  la competència internacional, implementant processos sostenibles de desenvolupament econòmic i social del territori mitjançant la promoció del patrimoni històric i paisatgístic del territori de l’Arc Llatí.

Objectius

- Valorització del patrimoni històric i del paisatge dels territoris de l'Arc Llatí i promoció d'una concepció del paisatge com a element identitari d'una comunitat.

- Valorització del paisatge i dels elements històric-arquitectònics que ho caracteritzen, entre àrees geogràficament i culturalment diferents i com a denominador comú dels territoris de l'Arc Llatí.

Resultats

- Primera fase: Anàlisis d’un model de promoció integrada i el disseny de la web (www.unesco-med.eu), Definició d’unes directrius per la promoció de llocs UNESCO de  l’Arc Llatí i la competitivitat dels Territoris.

- Segona fase: Activació grup experts UNESCO, estudi d’un model o de promoció integrada dels llocs UNESCO , creació de paquets de promoció turística i de cross-selling dels territoris de La Spezia i Alessandria.

NOTÍCIES

Xarxa europea dels llocs UNESCO – primers passos

En el marc de la 2ª fase del projecte de l’Arc Llatí: “UNESCO –Paisatge patrimoni de la Mediterrània” els socis estan perfilant els primers passos cap a la creació d'una Xarxa Europea de llocs UNESCO.

L’Arc Llatí afavoreix i reforça el seu patrimoni cultural i paisatgístic

Al llarg de la conferència es van presentar les diferents experiències detalladament i els participants van abordar els resultats preliminars de l'intercanvi de bones pràctiques sobre els plans de desenvolupament dels llocs UNESCO de l’Arc Llatí
NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS