Transport rural de persones

Líder

Diputació de Tarragona

Socios

Conseil Général des Pyrnènées Orientales i Provincia di Savona

Període: 2010-2011

Pressupost: 33.000 euros
Cofinançament de l'Arc Llatí: 5.000 euros
Contacte: dmicola@diputaciodetarragona.cat

Transport rural de persones

El projecte

Elaboració d'un estudi per conèixer la situació actual de la mobilitat de les persones a les àrees rurals. Aquest estudi vol ser el punt de partida per a una futura aplicació de TIC (Tecnologies de la informació i de la Comunicació) sobre el transport de les persones a les zones rurals, com a eina per millorar el desenvolupament territorial i la qualitat de vida.

Objectius

Experimentar solucions de mobilitat sostenible basades en l'ús intensiu de les TIC a les zones rurals, per millorar les condicions de vida de la població, una millor cohesió territorial i una millor competitivitat.


El projecte té els següents objectius específics:

1. Definir la metodologia a seguir pels diferents socis del projecte per a la recollida i l'anàlisi conjunnt de les informacions.
2. Realitzar un DAFO de la situació dels transports rurals de les persones
3. Realitzar una anàlisi comparativa del DAFO dels socis.
4. Designar una metodologia per a l'aplicació de les TIC en el transport rural de les persones

Accions:


OB 1: Definir la metodologia que ha de seguir els diferents socis del projecte per recollir i analitzar les informacions:
-Definir els principals operadors de transports de passatgers via terra
-Especificar el nombre
-Definir un qüestionari a distribuir a les empreses i entitats
-Definir les entrevistis
OB 2: Fer una anàlisi DAFO de la situació dels transports rurals de les persones: dels resultats de les recerques i entrevistis per crear una taula amb els punts de força, feblesa, amenaces i oportunitats que s'han obtingut.
OB 3: Fer una comparativa dels diferents DAFO dels socis: comparar cada país per veure si es pot actuar i que tipus d'accions poden fer-se per arribar als objectius
OB 4: Disseny d'una metodologia per a l'aplicació de les TIC als transports rurals de persones 
-Dissenyar una metodologia que ens permeti d'aplicar les TIC en el transport rural de persona en consideració de la prèvia DAFO.
-Desenvolupament d'un model per dissenyar plans de mobilitat a les àrees rurals, sobre la base de les informacions recollides amb les anteriors activitats.
-Desenvolupament de plànols de mobilitat basats en l'ús intensiu de les TIC a les zones rurals. 

Resultats

1- Un estudi sobre  les experimentacions de solucions de mobilitat sostenible basades en l'ús intensiu de les TIC a les zones rurals per millorar les condicions de vida de la població, una major cohesió territorial i una major competitivitat.

2- Seminari final a Tarragona de presentació de l'estudi.

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS