Sistemes de logística i transport

Líder

Provincia di Piacenza

Socis

Provincia di Novara, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona, Conseil General des Bouches du Rhône, Provincia della Spezia, Provincia di Oristano

Associats: Diputació de Girona, Paca Logistique

Període: 2011-2012

Pressupost: 80.000 € 
Co- finançament de l'Arc Llatí: 40.000 €

Sistemes territorials de logística i transport de les mercaderies: comparativa d'experiències de treball 

El projecte

Un estudi d'anàlisi de les capacitats dels sistemes de logística dels territoris de l'Arc Llatí involucrats (Província Piacenza, Novara, Lleida, Tarragona, Girona i els territoris de la regió francesa de PACA).  Totes aquestes àrees tenen una forta especialització en l'àmbit logístic i de transport i són centre dels principals corredors europeus – que poden competir amb els del Nord d'Europa.

L'Increment de la capacitat de gestió de tràfic a través els ports de la ribera nord, sud i est representa una gran oportunitat de creixement i de desenvolupament per a la població del Mediterrani. Representa també una important oportunitat d'integració econòmica perquè des d'est a oest i de nord a sud, el sistema de ports i d'infraestructures de transport a l'interior poden garantir una gran complementarietat en les competències tècniques i en les especificitats relacionades a les vies de comunicació, que s'han de gestionar en sinèrgia. Cal tenir també uns objectius i inciatives conjuntes per gestionar el sistema logístic i de transport de mercaderies de forma sostenible i en Seguretat, perquè el Mediterrani és especialment sensible a catàstrofes ambientals.

Respecte a aquestes problemàtiques les Províncies Mediterrànies tenen en general un variat nombre de competències de planificació, d'execució d'obres i de manteniment de les mateixes.

Objectius

Els objectius específics del treball consisteixen en extrapolar punts forts i febles de les diferents experiències, en la identificació de casos d'èxit i de factors propulsius per al creixement, l'intercanvi de bones pràctiques que es puguin traslladar als territoris amb desavantatge.

Accions

  • Intercanvi de Bones Pràctiques

  • Seminaris

  • Publicacions

Resultats

- Elaboració d'un estudi sobre els sistemes de logística i transport a la Mediterrània 

-Seminari final a Piacenza

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS