Protecció d'Incendis en Territoris Rurals

Líder

CG Pyrénées-Orientales

Socis

CG Gard; CG Haute Corse ; Diputació de Tarragona, Diputació de Barcelona; Diputació Girona; Diputación de Sevilla

Associats

Provincia di Nuoro

Període: 2013-2014

Pressupost: 61.000€

Co-finançament de l'Arc Llatí: 14.000€


Dinamitzar els nostres territoris rurals protegint-los dels incendis en els boscos de la Mediterrània 

El projecte

El territori de l'Arc Llatí se sotmet a uns canvis profunds creixents (escalfament global, pressió demogràfica i escalonament urbà,..) Tots aquests factors exerceixen una pressió significativa sobre els ecosistemes forestals i les zones boscoses, i a mesurea que augmenten les àrees de contacte bosc-urbanització són més vulnerables. Es tracta d'un problema al qual s'han d'enfrontar diàriament un gran nombre d'ajuntaments en matèria de riscs d'incendis per tal de planificar i desenvolupar el seu territori, i molts d'aquests municipis solen ser rurals i disposen d'un finançament escàs.

Cal destacar que si bé les mesures reglamentàries i les polítiques de planificació territorial incorporen l'especificitat dels territoris mediterranis, només aconsegueixen donar-hi una resposta parcial. I és precisament per aconseguir un major reconeixement d'aquesta particularitat i de la urgència de la situació que es va desenvolupar aquest projecte.

Objetius

El projecte té com a objectiu contribuir al desenvolupament sostenible i equilibrat de les zones de la Mediterrània amb un enfocament especial en els municipis rurals sotmesos a l'amenaça dels incendis.

Resultats:

1. Elaborció d'un estudi que ha permès:  

- Conèixer la situació dels membres de l'A L'en qüestions de prevenció incendis contra la crema d'habitatges i infraestructura (edificis públics, empreses) a nivell dels governs locals (qualificació dels riscos, marc reglamentari, recursos disponibles - tècnics i financers -, maneres de coordinació, animació, gobernança);

- Identificar les àrees afectades pel problema i caracteritzar-les;

- Informar, establir recomanacions i mobilitzar al nivell europeu, tenint en compte les especificitats del Mediterrani, per millorar la situació d'aquests territoris enfront de les obligacions de prevenció dels incendis forestals.

2. Recomanacions tècniques entre els territoris i recomanacions estratègiques en l'Arc Llatí (posada en comú d'eines, eina de monitorització i accions de lobby)

NOTÍCIES

Capitalitzant la gestió del risc d’incendis a la Mediterrània i l’experiència de Tarragona en el projecte

El projecte “Dinamitzar els nostres territoris rurals protegint-los dels incendis forestals a la Mediterrània”, co-finançat per l’Arc Llatí i liderat pel Consell General dels Pirineus Orientals amb la col·laboració dels Departaments del Gard i de l’Alta Còrsega i de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Sevilla, ha estat escollida per ser presentat en la Setmana Forestal Mediterrània que tindrà lloc a Barcelona del 17 al 20 de març de 2014.

Llançament del projecte Arc Llatí de protecció contra incendis forestals a la Mediterrània

Reunió de llançament del projecte "Dinamitzar els nostres territoris rurals protegint-los dels incendis forestals a la Mediterrània", emmarcat en la Comissió Cohesió Territorial de l'Arc Llatí.
NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS