MED NET JOB

Líder

Provincia di Torino

Socis

Arc Llatí; Provincia di Alessandria; Provincia di Savona; Provincia di La Spezia; Conseil Généraul de l’Aude; Diputació de Barcelona; FELCOS

Període: Gener 2012- Desembre 2014

Pressupost: 50.188€

Co-finançament de l'Arc Llatí: 24.255€

Contacte: elena.apollonio@cittametropolitana.torino.it


Xarxa Mediterrània per la governança de l'ocupació 

El projecte

El projecte  proposa intervenir per donar suport al desenvolupament de noves competències entre els funcionaris polítics i tècnics dels ens locals del Marroc per a la definició d'un model de governança de la formació professional integrat amb el món del treball. A l'hora que sigui capaç de respondre eficaçment a les exigències de demanda i oferta d'ocupació i de recolzar el desenvolupament econòmic local.

Aquest model vol ser un marc comparatiu per permetre la formulació i la implementació de polítiques actives del treball i la formació en el context marroquí. El projecte promou de manera concreta la governança multinivell en matèria de formació-treball i el reforç de les competències tècniques dels actors institucionals locals, posant en comú les bones pràctiques realitzades als països involucrats i creant les condicions per al desenvolupament d'accions pilot de formació en el sector turístic adreçades a joves  marroquíns.

El projecte s'emmarca en una fase important del procés plurianual de descentralització administrativa que el Marroc està treballant. El procés, començat amb l'adopció d'una forta acceleració que ha portat, en el 2011, a l'aprovació a través d'un referèndum de la nova Constitució del Regne. La nova Carta constitucional haurà de definir la Carta comunal que regula les competències dels ens locals i amb això la governança territorial. En les competències dels ens locals intermedis no entra explícitament l'àmbit de la formació professional, sinó que la Carta comunal autoritza la pertinència en les polítiques de proximitat, és a dir que contribueixen al desenvolupament econòmic, social i cultural del territori. Entre aquestes, es considera la formació professional.

Objetius

1. Promoure el desenvolupament dels processos de governança multinivell en matèria de formació i treball, a través la transferència de competències i bones pràctiques.

2. Crear un “laboratori territorial d'experimentació en el qual l'espai de contacte entre governs locals i les empreses del territori, lloc de trobada de la demanda i l'oferta de treball.

3. Dissenyar un model replicable de formació integrat amb el món del treball, que activi una xarxa composta per actors públics i privats locals i supra-locals .

Accions realitzades:

- Missió preparatòria de una delegació marroquina a Itàlia (Torino, Spezia, Alessandria i Savona)- 27/06- 4/07/ 2012

- Missions al Marroc d'una delegació de l'Arc Llatí: 2012 i 9-12/09/2014

- Study tour a Italia (Torino)- 16-22/11/2014

- Assistència tècnica als socis marroquins

- Elaboració d'un estudi/diagnòstic " La formació professional i la trobada entre la demanada i l'oferta a la Província de Larache- Marroc"

NOTÍCIES

Med Net Job: Governança i formació professional en l’àmbit local al Marroc

En línia amb la seva estratègia de cooperació a la mediterrània l’Arc Llatí ha desenvolupat el projecte Med Net Job sobre la formació professional i l'ocupació dels joves al Marroc.

Governança i formació professional a nivell local a Itàlia i al Marroc

En el marc del projecte Med Net Job, una delegació de l'Arc Llatí es va desplaçar a Larache (al Marroc) per reunir-se amb els socis del Comitè Tècnic Local del Projecte.

Diagnòstic sobre formació professional a la província de Laraix (Marroc)

L’Arc Llatí contribueix a la consecució d'un diagnòstic sobre la governança de la formació professional a la província de Laraix (al Marroc). Sobre la base dels resultats de l’estudi, es durà a terme una formació ad hoc dirigida als responsables de diverses organitzacions marroquines involucrades en el procés de formació a nivell local.
NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS