LOCAL-CUBIAM

Cultivant la biodiversitat en l'Arc mediterrani

Descripció del projecte i objectius:

Mitjançant aquest projecte es realitzarà un mapatge previ de les varietats hortofructícoles pròpies de la Mediterrània que han quedat relegades a un segon pla, algunes fins a gairebé desaparèixer des de l'inici de la Revolució Verda iniciada els anys seixanta per Norman Borlaug. Posteriorment s'incentivarà la seva recuperació i cultiu com a estratègia per recuperar el patrimoni fitogenètic de la Mediterrània que és la base de la nostra agricultura i alimentació. És aquesta més una forma més de mantenir i realçar el patrimoni natural de territoris de la mediterrània, que se situa en espais mediterranis europeus amb importants parcs Naturals que servirà com a revulsiu per recuperar la llarga tradició dels cultius tradicionals en hortes. Amb una adequada gestió dels responsables locals, aquesta pot ser una molt eficaç eina per a la inclusió social mitjançant la creació d'horts socials. Fomentar l'ocupació i la formació dels joves seran altres de les prioritats que es desenvoluparan i que es veuran reforçades amb les activitats paral·leles que es generin i on s'ha d'incloure la ramaderia transhumant, el turisme gastro-rural i la indústria agroalimentària artesanal.

Així mateix es preveu la redacció d’una proposta a presentar a una convocatòria oberta de programes europeus (LIFE) 

Accions:

1.- Estudi, identificació, recuperació i comparativa de varietats hortofrutícoles mitjançant un mapatge de les varietats existents a cada zona dels països associats.

2.- Foment del cultiu de les varietats recuperades entre els agricultors interessats i intercanvi controlat de les llavors esqueixos i varietats que permetin analitzar les característiques i diferències que presenten els cultius a cada regió.

3.- Creació d'una xarxa d'horts i granges socials que amb l'assessorament de les administracions públiques locals, permetin a més la inclusió de les persones que conformen els sectors més desfavorits de la nostra societat i que funcionin com a bancs de germoplasma vius de les varietats que es vagin incloent en aquest programa de recuperació.

4.- Engegada de centres de recerca i tallers d'experimentació i formació intersectorials: agrícola, ramader, mitjà ambiental, de la salut, gastronòmic, hosteler, turístic….

5.- Realització de symposiums internacionals i itinerants entre els països associats per a la posada en comú dels avanços i els objectius aconseguits així com la resolució conjunta i solidària dels problemes i reptes que es presentin al llarg del projecte.

6.- Incentivament de l'agricultura i la ramaderia a traves de cursos de capacitació i formació agrària, pecuària i medioambientalista i que permetin l'intercanvi internacional dels interessats igual que en programa Erasmus que actualment es desenvolupa entre les nostres universitats.

 

 


 

 

Líder: Diputació de Jaén

Socis: COpAPS cooperativa sociale, American Farm School-Prrotis College (AFS-PC)

Soci externe: INRA-FRANCIA

Contacte: Manuel Vera Márquez - manuelvera@dipujaen.es

Període: En curs

Finançament : 13.000 euros

Co-finançat per Arc Llatí

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS