Governança per al turisme sostenible

Líder

Diputació de Tarragona

Socis

Provicia di Massa Carrara, Provincia di Savona, Provincia di Mantova, Conseil Departamental de l'Aude. 

Associats/Observadors  CD Alpes Maritimes , Diputació de Lleida

Pressupost:   41.000 €

Cofinançament de l'Arc Llatí: 5.000 €

Contacte: dmicola@diputaciodetarragona.cat


Models de Governança per al Turisme Sostenible 

El projecte

El futur del desenvolupament turístic depèn, per la majoria, de la capacitat de les entitats públiques i privades de treballar conjuntament al voltant d'un projecte comú i compartit de model turístic. La sinergia entre els sectors públics i privats i la coordinació dels esforços es converteix en una necessària possibilitat de desenvolupament.

La cooperació entre les organitzacions turístiques locals, nacionals i internacionals i les sinergies que se surten d'aquest treball conjunt del sector turístic és una de les condicions per a l'èxit del desenvolupament del turisme sostenible a Europa.

El territori és concebut com un marc d'intervenció política del turisme per poder assegurar un desenvolupament sostenible del turisme, millorar la competitivitat a les zones turístiques i consolidar els espais i els productes turístics emergents. Es necessita un enfocament integrat i estratègic del turisme que pugui afavorir la cooperació inter-municipal i de paternariat públic-privat.

En aquest context l'objectiu general del projecte proposa que els diferents subjectes que operen en el sector públic privat s'integrin per desenvolupar una estratègia comuna que tingui com a objectiu treballar les sinergies transversals i garantir la màxima eficàcia i eficiència en el procediment.

Objectius

La cooperació i la sinergia entre sector públic i privat comprèn la definició d'una base de treball comú entre tots aquests actors, en cerca de complementarietat entre ells i amb una visió global del territori amb els seus recursos i el seu ambient.


Activitats

•          Elaboració i disseny metodològic per a l'estudi sobre la gobernança del sector turístic capaç d'aprofitar les sinergies i les relacions que ja existent al territori.

•          Disseny de l'anàlisi

•          Preparació i difusió del qüestionari per als actors públics locals i els actors privats dels territoris

•          Anàlisis dels qüestionaris , de les bones pràctiques i elaboració document final

•          Seminari final de reflexió i difusió del document final (recomanacions)

Resultats

Un estudi sobre un Model de governança del sector del turisme a l'Arc Llatí.

Un seminari final a Tarragona

NOTÍCIES

El turisme, clau del desenvolupament i competitivitat dels territoris de l’Arc Llatí

En el marc del projecte “Models de governança turística “ de l’Arc Llatí, la Diputació de Tarragona va organitzar un seminari a on es van presentar i posar en comú els resultats i conclusions de la iniciativa. Com a conclusions i recomanacions es va posar de manifest que l’escala provincial, juntament amb la regional, és la millor que pot afavorir la participació dels agents públics i privats en matèria de governança en l’àmbit del turisme.
NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS