ES-EM-CIA

Xarxa d’Espais ENI-CBC-MED per a la Iniciativa Empresarial: Acadèmia d’Emprenedors

 

Descripció del projecte:

L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'una XARXA d'Espais per impulsar la iniciativa empresarial en els joves a través de les denominades « Acadèmies per a Joves Emprenedors del Mediterrani ». Aquesta xarxa funcionaria com a acceleradora d'empreses en el Mediterrani així com punt de trobada empresarial de capacitació i desenvolupament d'habilitats en els tècnics i les tècniques que, adscrits a les diferents àrees de suport a emprenedors del projecte, disposarien d'instruments d'assessorament i suport a la internacionalització.

 

Objectius:

 • Redacció d’una proposta a presentar a una convocatòria oberta de programes europeus (ENI-CBC-MED, MED)

 • Desenvolupar una XARXA d’Espais per a impulsar la iniciativa empresarial en els joves a través de la “Acadèmia per Joves Emprenedors de la Mediterrània”.

 • Proporcionar formació especialitzada als joves emprenedors. 

 • Dotar la Xarxa d'eines perquè funcioni com a acceleradora de joves empreses al llarg de la Mediterrània. 

 • Promoure el diàleg obert sobre temes específics d'organització empresarial. 

 • Facilitar l'accés a la internacionalització de les PIMES, la qual cosa passa per facilitar als emprenedors la formació i els coneixements necessaris per operar en el comerç internacional. 

Accions:

 • Dissenyar i engegar un programa d'incubació-acceleració de joves empreses en la Conca Mediterrània.

 • Programar fires transnacionals per a emprenedors. Business Start Up és un esdeveniment concebut per a joves emprenedors que estiguin pensant a començar una start-up o expandir el seu negoci. L'esdeveniment pot incloure expositors i seminaris, tallers pràctics i esdeveniments innovadors. També pot incloure assessorament personalitzat i treball en xarxa amb la resta de socis.

 • Desenvolupament d'Instruments de suport a l'emprenedor.

 

Resultats previstos:

 • Enfortiment i desenvolupament de PIMES

 • Promoció del diàleg obert en temes d’interès empresarial

 • Desenvolupament i millora de les habilitats de tècnics del servei d’orientació al emprenedor.

 • Internacionalització de PIMES


 

Líder: Diputació de Lleida

Socis: Diputació de Sevilla, Diputació de Tarragona

Socis externes: Cambra de Comerç de Nuoro, ASPAL (Agència Sarda per a les Polítiques Actives de Treball), Associació de Joves Empresaris de Jaén, Plein Sud, Entreprises, Ciutat Metropolitana de Torí.

Socis col·laboradors: Diputació de Jaén

Contacte: Alex Domínguez Vilches – Tècnic Empresarial -  (ADominguez@diputaciolleida.cat)

Període: Projecte en curs

Pressupost: 16.000 euros

Co-finançat per Arc Llatí

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS