EMPL-ECO-MED

XARXA per l’Ocupació i el Desenvolupament de Competències sobre Ocupació Verda en l'àmbit rural de la Conca Mediterrània.


Descripció del projecte i objectius:

En tota la conca mediterrània els joves s'enfronten a situacions amb un comú denominador: el creixement de l’atur, una frustració i empobriment generalitzats. Tots aquest factors deixen els joves sense esperança de trobar una feina. Aquests problemes comuns s’han d’abordar a través d’una cooperació regional reforçada que permeti aprofitar el potencial, l’ocupabilitat i l’esperit empresarial de la joventut mediterrània: tres factors clau en les estratègies d’ocupació en la Mediterrània. A tot això s’afegeix el fet de que el potencial de les zones naturals i  rurals així com els espais protegits no està degudament explotat.

Per tant, l'objectiu serà engegar instruments per a promocionar la innovació i reforçar l’ocupació i formació dels joves i dones perquè puguin desenvolupar les competències necessàries que permetin generar noves oportunitats de negoci i ocupació en l’àmbit de l’Economia Verda. EMPL-ECO-MED es basa en l’experiència adquirida en els projectes YOUNG EMPLOYMED, EGREJOB (ENPI) i MED-MOBIL (ENPI).

Així mateix es preveu la redacció d’una proposta a presentar a una convocatòria oberta de programes europeus (MED, ENI-CBC-MED).

Actuacions:

-   Plataforma per a gestionar l'aprenentatge en línia com els REA (Recursos Educatius Oberts), on es recullin bones pràctiques, procediments i consells per a la creació d'empreses en l'àmbit de l'Economia Verda (Turisme sostenible, cultius agro-energètics, TIC, mobilitat etc.).

-  Eines i assessorament necessaris tant per a emprenedors (inici d'activitat, potencial empresarial, marketing, etc.) com per a desocupats (itineraris de formació i qualificació basats en les TIC, mòduls de formació lligats al mercat de treball verd, tutorització i mentoring per a joves i dones).

-  Fòrums d’emprenedors sobre les oportunitats de negoci en l’àmbit de l’ Economia Verda.

 -  Programa de mobilitat destinat a joves i dones entre els territoris implicats.

 

 


 

Líder: Diputació de Jaén

Socis: Diputació de Tarragona, PRODETUR, ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive di Lavoro)

Contacte: Antonio Luis Castillo Palomino (acastillo@dipujaen.es) 

Període: Projecte en curs 

Finançament : 15.500 euros

Co-finançat per Arc Llatí

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS