Els Governs locals en l'Estratègia EU-2020

 

La Comissió Europea va sol·licitar al Comitè de les Regions que s'encarregués de consultar als Governs locals europeus sobre “Europa 2020 - una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador”.

 

Aquesta proposta, presentada el 3 de març de 2010 per la Comissió Europea és una continuació de l'estratègia de Lisboa. Malgrat que el Consell Europeu hauria de donar una opinió favorable a aquesta proposta, encara és necessari definir alguns punts, com per exemple quin és el paper dels Governs locals en l'aplicació d'aquesta estratègia, quins fons disponibles existeixen o com es pensa articular amb la política de cohesió.

 

El Comitè de les Regions va sol·licitar els dictàmens de les diferents autoritats locals i regionals de la seva xarxa. L'Arc Llatí va participar i va contribuir a aquesta consulta el 28 d'abril de 2010. El dictamen de la xarxa es va elaborar sobre la base de les contribucions de la Província della Spezia, de la Diputació de Barcelona, del Consell Insular de Mallorca i del Conseil Général des Alpses Maritimes, tot això en col·laboració amb la xarxa Partenalia.

 

Arc Llatí va contribuir una vegada més donant suport al lideratge dels Governs locals, reclamant més espai i poder per al disseny i implementació d'aquesta estratègia i de les polítiques futures. Precisament, l'estratègia UE 2020 es discutirà en un seminari de l'Arc Llatí el 17 de juny a Brussel·les sobre: “L'estratègia UE 2020 i les seves repercussions a la Mediterrània”.

 

La contribució de la xarxa a la consulta està disponible en document adjunt. Per a més informació, contactar el Secretariat Permanent:

Oce.arcllati@diba.cat

 

Share |
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, tra cui quelli di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
OK