Centres d' Innovació al MED

Líder

Provincia di Novara

Socis

Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona,Diputació de Girona, BIAT

Període: 2010-2011

Finançament: 90.420,79 euros
Cofinançament de l'Arc Llatí: 35.112,50 euros

Centres d' Innovació a la Mediterrània

El projecte

El projecte consisteix en la identificació i anàlisis de les iniciatives de promoció al desenvolupament local activades per accions desenvolupades per grups d'empreses privades o mixtes amb l'objectiu de la recerca i la innovació dels diferents sectors d'activitat dels governs local provincials.

Objectius específics

- Participació de la Província de Novara en una proposta de projecte ENPI MED sobre els “Cluster d'innovació a la Mediterrània” amb la Província de Ragusa com a líder.

- Participació en una proposta de projecte liderada per la Universitat de Piemonte Oriental, presentada en el marc de la convocatòria del Programa Med sobre polítiques per a la innovació oberta al sector de les energies renovables.

- Capitalització dels resultats del projecte a través la participació de la Província de Novara al procés de formació de clúster en el marc del Programa Med.

- Sinergies amb les xarxes de les Regions Químiques Europees i altres socis locals i europeus.

Resultats

- Realització d'un estudi sobre els centres d'innovació a la Mediterrània

- Intercanvi de bones pràctiques entre els socis de l'Arc Llatí

- Publicacions dels resultats

- Conferància final a Novara

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS