BleuTourMed assisteix a la jornada Turisme en família a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre del projecte PECT TurisTIC en família.

Organitzat a la FiraReus el passat dijous 11 d’abril, més d’un centenar de persones del sector turístic públic i privat de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, van assistir a la jornada Turisme en família a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, i van poder conèixer el treball de diagnosi que ja s’ha realitzat i les primeres conclusions per definir els productes del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial TurisTIC en família. Tres de les operacions d’aquest projecte, executades pel Patronat de Turisme de la Diputació, han de permetre dissenyar nous productes en l’àmbit del turisme familiar: Platja innovadora, Patrimoni cultural i Vinya en família. 

Els canvis sociodemogràfics que han variat el concepte i els rols de família porten a treballar per conèixer les necessitats específiques d’aquests visitants i les seves expectatives pel que fa al turisme, per tal de crear productes que responguin de manera personalitzada a la demanda.