Arc Llatí participa a la primera reunió del Diàleg Estructurat de la Comisió Europea

El 28 de Març passat Arc Llatí, qui va ser representat per la Diputació de Barcelona, va participar a la reunió del Diàleg Estructurat organitzada per la Comissió Europea i la Direcció de Política Regional (DG REGIO).

L'esdeveniment va reunir a més de 50 grups d'interès europeus – entre xarxes locals i regionals, entitats del sector privat i de la societat civil – amb l’objectiu d'intercanviar opinions sobre l'estat de la implementació dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en el període de programació 2014-2020 i analitzar possibles reformes per tal d’aconseguir una millor implementació i de cara a la seva revisió.

Els temes que van centrar la reunió són els següents:

  • Com comunicar l’impacte i importància dels Fons per la societat

  • Anàlisi del principi de partenariat, la seva implementació i el seu valor afegit.

  • Anàlisi de les condicions d’assignació i ús dels fons.

La reunió va ser inaugurada per la comissària Corina Cretu, qui va assenyalar la importància de la Política de Cohesió per la construcció del projecte europeu. Així mateix, DG REGIO va subratllar la necessitat d’articular un discurs concret i efectiu tot considerant la manca de popularitat dels fons europeus a nivell ciutadà (només un 30% dels ciutadans enquestats havien sentit parlar de projectes finançats amb fons europeus). D’altra banda, la Comissió considera convenient que les tasques de comunicació es duguin a terme a nivell local i regional per tal d’aconseguir una major efectivitat.

L’anàlisi del “principi de parteneriat” va constituir un altre aspecte important de la reunió. En aquest sentit, els participants van compartir les seves experiències, bones pràctiques i informació relacionada amb l’engegada d’aquest principi i van examinar el seu valor afegit a partir del treball de la Xarxa Temàtica de Parteneriat de la Comissió Europea.

DG Regio va dur a terme un anàlisi de les condicions d’assignació i ús dels fons i la seva efectivitat com a eina per incentivar reformes estructurals en diferents àmbits, malgrat els nombrosos reptes encara pendents.

Arc Llatí com a xarxa transnacional va remarcar el seu compromís en el treball de capacitació i d'apoderament dels governs i actors locals pel que fa a la participació en els programes europeus de cooperació territorial des d’una perspectiva transnacional  i de cooperació multinivell. En aquest sentit, durant la reunió, Arc Llatí va assenyalar la necessitat de reforçar el marc de capitalització i comunicació en relació als fons de cooperació i potenciar les sinergies entre les diferents accions i projectes finançats per aquests fons.

La pròxima reunió del Diàleg Estructurat es durà se celebrarà a finals del mes d’Octubre o a principis del mes de Novembre.

Share |
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, tra cui quelli di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
OK